Fran Marin

Đam mê nghệ thuật và sáng tạo, tôi là một nhà thiết kế bắt buộc, người thích đưa ra các đề xuất và thử các giải pháp mới trong thế giới thiết kế sáng tạo. Vì lý do này, tôi thích nghe những ý tưởng và đề xuất của người khác, đồng thời được truyền cảm hứng từ những chi tiết có thể hữu ích đối với tôi để tạo ra các thiết kế của riêng mình.