Jose Angel

Tôi là một Nhà sản xuất Nghe nhìn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và đã thực hiện hơn 50 dự án với kết quả tốt. Tôi thích chia sẻ kinh nghiệm của mình để tất cả chúng ta có thể cùng nhau học hỏi, bởi vì tôi thích thiết kế đồ họa và tôi làm điều đó nhiều hơn khi những người khác cũng yêu thích công việc của tôi. Sáng tạo!

Jose Ángel đã viết 92 bài báo kể từ tháng 2016 năm XNUMX