Susan đô thị

Tốt nghiệp ngành Khoa học Kinh doanh, ngành Tiếp thị, Quảng cáo và Tiếp thị, nhà văn chuyên nghiệp, đắm mình trong thế giới tin tức, trong mọi lĩnh vực từ công nghệ mới đến tò mò, tài chính và tin tức, nhưng chủ yếu là người yêu thiên nhiên, chăm sóc cơ thể và các loại thuốc thay thế , công nghệ mới, sự kết hợp cơ bản để nhận và cung cấp tin tức và lời khuyên tốt nhất cho độc giả trên thế giới.