Jorge Neira

Tên tôi là Jorge, tôi là một nhà khảo sát và là một người yêu thích kiến ​​trúc và thiết kế, một thứ mà tôi yêu thích vì nó luôn hiện hữu trong cuộc sống của tôi.