Melisa Perrotta

Tôi là một nhà thiết kế đồ họa và nhà thư pháp đam mê kết hợp thiết kế và nghệ thuật với khoa học và công nghệ. Tôi tin rằng thiết kế là một công cụ có thể được sử dụng để đạt được thay đổi xã hội tích cực thông qua việc áp dụng các quy trình sáng tạo liên ngành liên quan đến đồng sáng tạo, tính bền vững và kiến ​​thức về tiến bộ công nghệ.