Carlos Sanchez

Một trong những niềm đam mê của tôi là thiết kế và tôi thực sự làm công việc thiết kế giao diện cho các ứng dụng iOS, cũng như thỉnh thoảng làm thiết kế web. Tôi sẽ cố gắng chuyển mọi thứ hữu ích mà tôi tìm thấy trên web cho bạn, và tôi hy vọng rằng bạn cũng thấy thế giới thiết kế thực sự hấp dẫn.