Rodrigo Santiago

Nhà thiết kế đồ họa và họa sĩ minh họa, có bằng thạc sĩ về Thiết kế đồ họa và Truyền thông Kỹ thuật số của CICE, và tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ hiện đại. Tập trung vào minh họa, áp phích và nghệ thuật kỹ thuật số, trong các dự án có mức độ chi tiết cao. Behance: https://www.behance.net/rodrigosanfefe

Rodrigo Santiago đã viết 5 bài báo kể từ tháng 2018 năm XNUMX