Sara Hernandez

Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông Nghe nhìn, Thạc sĩ Thời trang và Thạc sĩ Đồ họa và Thiết kế Web. Tôi tạo ra ý tưởng và phát triển dự án bằng tình yêu và niềm đam mê!