Susana Đỗ Carmo

Nhà thiết kế đồ họa và người vẽ tranh minh họa. Tốt nghiệp tại Caracas, Venezuela, tôi chuyên về Thiết kế đồ họa quảng cáo, Tiếp thị kỹ thuật số, Mạng xã hội và Thời trang.