Antonio Moubayed

Tôi là một Nhà thiết kế đồ họa và đam mê nghề nghiệp của mình, thiết kế, quản lý màu sắc và toàn bộ các cơ hội để tạo ra trên các nền tảng khác nhau. Theo kinh nghiệm của mình, tôi đã làm việc từ nhà in đến đại lý quảng cáo, cùng với các nhiếp ảnh gia, điều phối viên tiếp thị và dịch vụ khách hàng trực tiếp, là một phần tích cực của quá trình sản xuất và sáng tạo. Là một chuyên gia, tôi tiếp tục mở rộng kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình, tập trung vào sự xuất sắc và sự hài lòng của khách hàng.