Daniel

Họa sĩ hoạt hình và họa sĩ minh họa đồ họa theo sở thích. Fan truyện tranh. Tôi coi thiết kế đồ họa là ngôn ngữ hình ảnh cơ bản của Internet, là kênh truyền đạt ý tưởng, thông điệp và cảm xúc tốt nhất. Cùng tôi khám phá tất cả những khả năng mà thế giới này mang lại cho chúng ta trong Creativos Online.