Francis J.

Tôi yêu thích thiết kế đồ họa, đặc biệt là thiết kế glyph và biểu tượng, và mày mò với các chương trình chỉnh sửa khi rảnh rỗi. Tự học, tôi hàng ngày nghiên cứu những cách mới để thực hiện các dự án và cải tiến những dự án tôi đã làm, và tôi làm mọi thứ bằng phần mềm miễn phí, bởi vì có rất nhiều chương trình sử dụng miễn phí để tạo ra những thiết kế đáng kinh ngạc.