Trò chơi hoa diên vĩ

Tôi đã học ngành Thiết kế đồ họa và Quảng cáo, tôi tự nhận mình là người thích áp phích phim cũ, thiết kế kiểu chữ và truyện tranh; Tôi thích hình minh họa và cách sử dụng phông chữ typographic.