Araceli lauret

Sau nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ đồ họa và nghe nhìn, đầu tiên là analog và bây giờ là kỹ thuật số, tôi đi theo con đường của Internet và sự phát triển không ngừng của nó, luôn gần gũi với giao tiếp, học hỏi thêm mỗi ngày và tôi yêu nó.