Gema

Quản lý phương tiện truyền thông xã hội, viết và tối ưu hóa nội dung web. Wordpress, SEO và rất GeekGirl