Ricard Lazaro

Nhà thiết kế đồ họa và tốt nghiệp chuyên ngành Địa lý. Tôi đã được đào tạo như một nhà thiết kế đồ họa bằng cách hoàn thành chương trình thiết kế và chỉnh sửa các ấn phẩm in ấn và đa phương tiện tại Salesianos de Sarriá (Barcelona). Tôi tin rằng khóa đào tạo của tôi trong lĩnh vực này vẫn chưa kết thúc, vì vậy tôi tự đào tạo bằng cách tham gia các khóa học trực tuyến và hội thảo trực tiếp. Điều quan trọng là phải đào tạo hàng ngày bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới luôn thay đổi, nơi công nghệ phát triển nhảy vọt. Ngoài thiết kế, tôi thích chụp ảnh và tạo mô hình 3D để có được kết xuất ảnh chân thực, một lĩnh vực mà tôi dành riêng để tự học.