Tania Ávila Villalba

Người vẽ tranh minh họa. Tôi đã được đào tạo giữa Đại học Mỹ thuật Granada và Đại học Seville. Công việc của tôi hướng tới minh họa cho trẻ em / thanh thiếu niên. Tôi đã xuất bản trong nhà xuất bản Lastura và Đại học Seville. Gần đây tôi đã được trao tặng bởi Quỹ Cajasol và Hội đồng Thành phố Seville. Tôi đam mê vẽ kỹ thuật số, kỹ thuật yêu thích của tôi để trau chuốt tác phẩm của mình.