Xe Laura

Tôi chuyên về nhiếp ảnh, chỉnh sửa video và hoạt hình. Tôi cũng quan tâm đến công việc thiết kế đồ họa, cũng như tạo ra nội dung đồ họa và nghe nhìn, và tôi cũng sử dụng Adobe Audition để chỉnh sửa âm nhạc, giọng nói và âm thanh. Tôi thích hợp tác, đổi mới và làm mới, đó là lý do tại sao tôi luôn nhận thức được những phát triển mới nhất nảy sinh xung quanh Thiết kế đồ họa.

Laura Carro đã viết 14 bài báo kể từ tháng 2017 năm XNUMX