UManuel Ramirez

Ukuthanda umzekeliso ngesimbo sam, ndinguMzekeliso ngezifundo eziqeqeshwe kwi-ESDIP kunye neDiploma Jikelele yeminyaka emithathu yeKhathuni, yoopopayi kunye noPhilayo. Ukuvumela ukucinga kwakho kubhabhe kwaye ufumane isiphumo endinethemba laso yinto endiyithandayo. Ndiyakonwabela ukuyila, kwaye nangakumbi ukuba ndinokwabelana ngayo.

UManuel Ramírez ubhale amanqaku ali-1269 ukusukela ngeyeSilimela ka-2014