Irene Exposito

Ukususela ebuntwaneni, bendiyithanda ihlabathi loonobumba nemifanekiso. Ndiyakuthanda ukufunda zonke iintlobo zeencwadi kunye nokubukela iimuvi zeentlobo ezahlukeneyo kuba zindivumela ukuba ndihambe kumazwe ahlukeneyo kwaye ndifunde ngeenyani ezahlukeneyo. Ndiyathanda ukucinga ukuba kuya kuba njani ukuhlala kwamanye amaxesha, iindawo okanye iimeko, kwaye ndizenzele amabali am kwaye ndiyile abalinganiswa abanobuntu obunomdla kunye neengxabano. Ndiye ndagqiba ekubeni ndifunde iSayensi yezeMfundo ukuze ndidlulisele uthando lwam lwenkcubeko kwizizukulwana ezizayo kwaye ndibafundise ukuxabisa iyantlukwano kunye nobuchule.