Symboly a jejich ekvivalenty v ASCII / Html

Používání standardů zvyšuje efektivitu komunikace a eliminuje chyby, které mohou nastat, takže je možná globální a efektivní výměna obsahu mezi uživateli z různých bodů. Při mnoha příležitostech je nutné uchýlit se k kódování ASCII, aby do našeho obsahu byly zahrnuty symboly. Zde najdete velmi úplnou tabulku pro rychlý a rychlý přístup ke každé z nich. .

ASCII pros ASCII Hex SYMBOL Číslo HTML Název HTML
32 20  (prostor)
33 21  ! &#33
34 22  «  " "
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  & &
39 27  "  "
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  +
44 2C  , ,
45 2D -  -
46 2E  . .
47 2F  / /
48 30  0  0
49 31  1  jeden
50 32  2  XNUMX
51 33  3 XNUMX
52 34  4 XNUMX
53 35  5 XNUMX
54 36  6 XNUMX
55 37  7  XNUMX
56 38  8 XNUMX
57 39 9  XNUMX
58 3A  : :
59 3B ; ;
60 3C  < <
61 3D = =
62 3E > >  >
63 3F  ?  ?
64 40  @ @
65 41 A NA
66 42  B  B
67 43  C  C
68 44  D  D
69 45  E  A
70 46  F  F
71 47  G  G
72 48  H  H
73 49  I  Já
74 4A  J  J
75 4B  K  K.
76 4C  L  L
77 4D  M  M
78 4E  N  N
79 4F  O  NEBO
80 50  P  P
81 51  Q Q
82 52  R R
83 53 S  S
84 54 T  T
85 55  U NEBO
86 56  V PROTI
87 57  W Ž
88 58  X X
89 59  Y Y
90 5A  Z  Z
91 5B  [ [
92 5C  \ \
93 5D ] ]
94 5E  ^  ^
95 5F  _  _
96 60  `  `
97 61  a  na
98 62  b b
99 63  c C
100 64  d d
101 65  e E
102 66  f F
103 67  g G
104 68  h h
105 69  i i
106 6A  j j
107 6B  k k
108 6C  l l
109 6D  m m
110 6E n  n
111 6F o nebo
112 70  p str
113 71 q co
114 72 r r
115 73 s s
116 74 t t
117 75 u  nebo
118 76 v proti
119 77 w w
120 78 x X
121 79 y  Y
122 7A z  z
123 7B  {  {
124 7C |  |
125 7D }  }
126 7E  ~  ~
127 7F
160  A0    
161 A1  ¡  !  ¡¡
162 A2  ¢ ¢  ¢
 163  A3  £  £  £
164 A4 ¤  ¤  ¤
165 A5  ¥ ¥  ¥
 166  A6  ¦  ¦  ¦
167 A7 §  §  §
168 A8  ¨ ¨  ¨
 169  A9  ©  ©  ©
170 AA ª  ª  ª
171 AB  « "  "
 172 AC  ¬ ¬ ¬
173 AD  -  ­ ­
174 AE  ® ®  ®
 175  AF  ¯  ¯  ¯
176 B0 °  °  °
177 B1  ± ±  ±
 178  B2  ²  ²  & sup2;
179 B3 ³  ³  & sup3;
180 B4  ´ "  "
 181  B5  µ  µ  µ
182 B6  ¶  ¶
183 B7  · · ·
 184 B8  ¸ ¸ ¸
185 B9 ¹  ¹ & sup1;
186 BA  º º º
 187  BB  »  »  »
188 BC ¼  ¼ & frac14;
189 BD  ½ ½  & frac12;
 190  BE  ¾  ¾ & frac34;
191 BF ¿  ¿ ?
192 C0  À NA NA
 193  C1 Á  NA  NA
194 C2 Â  NA  A
195 C3  Ã NA  NA
 196  C4  Ä  NA  NA
197 C5 Å  NA  NA
198 C6  Æ Æ  Æ
199  C7  Ç  C  CHINA
200 C8 È  A  A
201 C9  É A A
 202  CA  Ê A E
203 CB Ë  A  A
204 CC  Ì Ì  Ì
 205  CD  Í  Í  Í
206 CE Î  Î Î
207 CF  Ï Ï  Ï
 208 D0  Ð  Ð  Ð
209 D1 Ñ  Ñ  Ñ
210 D2  Ò NEBO NEBO
211  D3  Ó NEBO NEBO
212 D4 Ô  NEBO  NEBO
213 D5 Õ NEBO  NEBO
 214  D6  Ö  NEBO  Ö
215 D7 ×  ×  ×
216 D8  Ø Ó  Ø
 217  D9  Ù NEBO  NEBO
218 DA Ú  NEBO  NEBO
219 DB  Û NEBO  NEBO
 220  DC Ü  NEBO NEBO
221 DD Ý  Y Y
222 DE  Þ Þ  Þ
 223  DF  ß  H.H.  ß
224 E0 à  na  na
225 E1 á na  á
226 E2 â  na  â
227 E3 ã  na  na
228 E4 ä na  A
 229  E5 å na  na
230 E6 æ  …
231 E7 ç C  ç
 232  E8 è a  to je
233 E9 é  a  to je
234 EA ê a  a
 235  EB ë a  a
236 EC ì  ì  ì
237 ED í í  í
238  EE î  „
239 EF ï  ï  ï
240 F0 ð ð  ð
 241  F1 ñ  -  -
242 F2 ò  nebo  nebo
243 F3 ó nebo  nebo
244  F4 ô nebo  ahoj
245 F5 õ  nebo  nebo
246 F6 ö nebo  ö
 247  F7 ÷ ÷  ÷
248 F8 ø  nebo  Ó
249 F9 ù nebo  nebo
250  FA ú nebo  ú
251 FB û  nebo  nebo
252 FC ü nebo  ü
253 FD ý Y  Y
254 FE þ  þ  þ
255 FF  ÿ Y  ÿ
338 152 Œ Œ
339 153 œ -
352 160  Š Š
353  161  š  š
376 178 Ÿ Ÿ
402 192  ƒ ƒ
8211  2013  -  -
8212 2014 - -
8216 2018  " '
8217  2019  "  "
8218 201 ,
8220 201C  " "
8221 201D  "  "
8222 201E " "
8224 2020  †
8225  2021  ‡  ‡
8226 2022
8230 2026  ... ...
8240  2030  ‰
8364 20AC
8482 2122  ™