Sümbolid ja nende vasted ASCII / Html-s

Standardite kasutamine suurendab kommunikatsiooni efektiivsust ja välistab tekkida võivad vead, seega on sisu vahetamine ülemaailmselt ja tõhusalt erinevate punktide kasutajate vahel. Sümbolite lisamiseks meie sisusse on paljudel juhtudel vaja kasutada ASCII kodeeringut. Siit leiate väga täieliku tabeli, et igale neist agaralt juurde pääseda. .

ASCII dets Kuusnurk ASCII SÜMBOL HTML-number HTML-i nimi
32 20  (tühik)
33 21  ! &#33
34 22  «  " "
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  & ja
39 27  "  '
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  +
44 2C  , ,
45 2D -  -
46 2E  . .
47 2F  / /
48 30  0  XNUMX
49 31  1  XNUMX
50 32  2  kaks
51 33  3 XNUMX
52 34  4 XNUMX
53 35  5 XNUMX
54 36  6 XNUMX
55 37  7  XNUMX
56 38  8 XNUMX
57 39 9  XNUMX
58 3A  : :
59 3B ; ;
60 3C  < < <
61 3D = =
62 3E > >  >
63 3F  ?  ?
64 40  @ @
65 41 A TO
66 42  B  B
67 43  C  C
68 44  D  D
69 45  E  JA
70 46  F  F
71 47  G  G
72 48  H  H
73 49  I  Mina
74 4A  J  J
75 4B  K  K
76 4C  L  L
77 4D  M  M
78 4E  N  N
79 4F  O  VÕI
80 50  P  P
81 51  Q Q
82 52  R R
83 53 S  S
84 54 T  T
85 55  U VÕI
86 56  V V
87 57  W W
88 58  X X
89 59  Y Y
90 5A  Z  Z
91 5B  [ [
92 5C  \ \
93 5D ] ]
94 5E  ^  ^
95 5F  _  _
96 60  `  "
97 61  a  kuni
98 62  b b
99 63  c c
100 64  d d
101 65  e e
102 66  f F
103 67  g g
104 68  h h
105 69  i i
106 6A  j j
107 6B  k k
108 6C  l l
109 6D  m m
110 6E n  n
111 6F o või
112 70  p lk
113 71 q mida
114 72 r r
115 73 s s
116 74 t t
117 75 u  või
118 76 v v
119 77 w w
120 78 x x
121 79 y  Y
122 7A z  z
123 7B  {  {
124 7C |  |
125 7D }  }
126 7E  ~  ~
127 7F
160  A0    
161 A1  ¡  !  ¡¡
162 A2  ¢ ¢  ¢
 163  A3  £  £  £
164 A4 ¤  ¤  ¤
165 A5  ¥ ¥  ¥
 166  A6  ¦  ¦  ¦
167 A7 §  §  §
168 A8  ¨ ¨  ¨
 169  A9  ©  ©  ©
170 AA ª  ª  ª
171 AB  « "  "
 172 AC  ¬ ¬ ¬
173 AD  -  ­ ­
174 AE  ® ®  ®
 175  AF  ¯  ¯  ¯
176 B0 °  °  °
177 B1  ± ±  ±
 178  B2  ²  ²  & sup2;
179 B3 ³  ³  & sup3;
180 B4  ´ '  "
 181  B5  µ  u  u
182 B6  ¶  ¶
183 B7  · · ·
 184 B8  ¸ ¸ ¸
185 B9 ¹  ¹ & sup1;
186 BA  º º °
 187  BB  »  »  »
188 BC ¼  ¼ & Frac14;
189 BD  ½ ½  & Frac12;
 190  BE  ¾  ¾ & Frac34;
191 BF ¿  ¿ ¿
192 C0  À TO TO
 193  C1 Á  TO  TO
194 C2 Â  TO  TO
195 C3  Ã TO  TO
 196  C4  Ä  TO  TO
197 C5 Å  TO  TO
198 C6  Æ Æ  Æ
199  C7  Ç  Ç  HIINA
200 C8 È  JA  JA
201 C9  É JA JA
 202  CA  Ê JA JA
203 CB Ë  JA  JA
204 CC  Ì Ì  Ì
 205  CD  Í  Í  Í
206 CE Î  Î Î
207 CF  Ï Ï  Ï
 208 D0  Ð  Ð  Ð
209 D1 Ñ  Ñ  Ñ
210 D2  Ò VÕI VÕI
211  D3  Ó VÕI VÕI
212 D4 Ô  VÕI  VÕI
213 D5 Õ VÕI  VÕI
 214  D6  Ö  VÕI  Ö
215 D7 ×  ×  x
216 D8  Ø O  Ø
 217  D9  Ù VÕI  VÕI
218 DA Ú  VÕI  VÕI
219 DB  Û VÕI  VÕI
 220  DC Ü  VÕI VÕI
221 DD Ý  Y Y
222 DE  Þ Þ  Þ
 223  DF  ß  H.H  ß
224 E0 à  kuni  kuni
225 E1 á kuni  kuni
226 E2 â  kuni  kuni
227 E3 ã  kuni  kuni
228 E4 ä kuni  ä
 229  E5 å kuni  kuni
230 E6 æ  æ æ
231 E7 ç ç  ç
 232  E8 è ja  See on
233 E9 é  ja  see on
234 EA ê ja  ja
 235  EB ë ja  ja
236 EC ì  ì  ì
237 ED í í  í
238  EE î î  î
239 EF ï  ï  ï
240 F0 ð ð  ð
 241  F1 ñ  ñ  ñ
242 F2 ò  või  või
243 F3 ó või  või
244  F4 ô või  või
245 F5 õ  või  või
246 F6 ö või  Ö
 247  F7 ÷ ÷  ÷
248 F8 ø  või  ø
249 F9 ù või  või
250  FA ú või  või
251 FB û  või  või
252 FC ü või  ü
253 FD ý Y  Y
254 FE þ  þ  þ
255 FF  ÿ Y  Y
338 152 Œ Œ
339 153 œ œ
352 160  Š Š
353  161  š  š
376 178 Ÿ Ÿ
402 192  ƒ ƒ
8211  2013  -  -
8212 2014 - -
8216 2018  " '
8217  2019  "  '
8218 201 , .
8220 201C  " "
8221 201D  "  "
8222 201E " "
8224 2020  †
8225  2021  ‡  ‡
8226 2022
8230 2026  ... ...
8240  2030  ‰
8364 20AC
8482 2122  ™