Juan Martinez

אני עובד כעורך ועיתונאי בנושאים הקשורים ליצירת תוכנה ותוכן. יש לי עניין הולך וגובר בכל הקשור לעיצוב אתרים וכלים לעיצוב גרפי, ויצירת מדור ויזואלי מרהיב עין ומעשי לתוכן המשותף. אני מנתח ומתייעץ עם מקורות שונים באנגלית ובספרדית על שימוש באפליקציות, טריקים ועיצוב בכלל, בנוסף לחקור הלכה למעשה את השימוש בכלי חומרה ותוכנה שונים לעבודת עיצוב גרפי. ב CreativosOnline אני אוהב ליצור מרחב להחלפה וללמידה כדי להמשיך ולחקור את עולם העיצוב וההזדמנויות העצומות שלו.