Symboler och deras motsvarigheter i ASCII / Html

Användning av standarder ökar kommunikationseffektiviteten och eliminerar fel som kan uppstå och därmed är det möjligt att utbyta innehåll globalt och effektivt mellan användare från olika punkter. Vid många tillfällen är det nödvändigt att använda ASCII-kodning för att inkludera symboler i vårt innehåll. Här kan du hitta en mycket komplett tabell för att komma åt var och en av dem på ett smidigt sätt. .

ASCII dec ASCII Hex SYMBOL HTML-nummer HTML-namn
32 20  (Plats)
33 21  ! &#33
34 22  «  " "
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  & &
39 27  '  '
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  +
44 2C  , ,
45 2D -  -
46 2E  . .
47 2F  / /
48 30  0  0
49 31  1  XNUMX
50 32  2  två
51 33  3 XNUMX
52 34  4 XNUMX
53 35  5 XNUMX
54 36  6 XNUMX
55 37  7  XNUMX
56 38  8 XNUMX
57 39 9  XNUMX
58 3A  : :
59 3B ; ;
60 3C  < <
61 3D = =
62 3E > >  >
63 3F  ?  ?
64 40  @ @
65 41 A en
66 42  B  B
67 43  C  C
68 44  D  D
69 45  E  OCH
70 46  F  F
71 47  G  G
72 48  H  H
73 49  I  jag
74 4A  J  J
75 4B  K  K
76 4C  L  L
77 4D  M  M
78 4E  N  N
79 4F  O  ELLER
80 50  P  P
81 51  Q F
82 52  R R
83 53 S  S
84 54 T  T
85 55  U ELLER
86 56  V V
87 57  W W
88 58  X X
89 59  Y Y
90 5A  Z  Z
91 5B  [ [
92 5C  \ \
93 5D ] ]
94 5E  ^  ^
95 5F  _  _
96 60  `  '
97 61  a  en
98 62  b b
99 63  c c
100 64  d d
101 65  e e
102 66  f f
103 67  g g
104 68  h h
105 69  i jag
106 6A  j j
107 6B  k k
108 6C  l l
109 6D  m m
110 6E n  n
111 6F o o
112 70  p p
113 71 q Vad
114 72 r r
115 73 s s
116 74 t t
117 75 u  eller
118 76 v v
119 77 w w
120 78 x x
121 79 y  y
122 7A z  z
123 7B  {  {
124 7C |  |
125 7D }  }
126 7E  ~  ~
127 7F
160  A0    
161 A1  ¡  !  ¡
162 A2  ¢ ¢  ¢
 163  A3  £  £  £
164 A4 ¤  ¤  ¤
165 A5  ¥ ¥  ¥
 166  A6  ¦  ¦  ¦
167 A7 §  §  §
168 A8  ¨ ¨  ¨
 169  A9  ©  ©  ©
170 AA ª  ª  ª
171 AB  « «  «
 172 AC  ¬ ¬ ¬
173 AD  -  ­ ­
174 AE  ® ®  ®
 175  AF  ¯  ¯  ¯
176 B0 °  °  °
177 B1  ± ±  ±
 178  B2  ²  ²  & sup2;
179 B3 ³  ³  & sup3;
180 B4  ´ '  '
 181  B5  µ  ^  μ
182 B6  ¶  ¶
183 B7  · · ·
 184 B8  ¸ ¸ ¸
185 B9 ¹  ¹ & sup1;
186 BA  º º °
 187  BB  »  »  »
188 BC ¼  ¼ & Frac14;
189 BD  ½ ½  & Frac12;
 190  BE  ¾  ¾ & Frac34;
191 BF ¿  ¿ ¿
192 C0  À TILL ATT
 193  C1 Á  TILL  TILL
194 C2 Â  TILL  Â
195 C3  Ã TILL  TILL
 196  C4  Ä  TILL  TILL
197 C5 Å  TILL  TILL
198 C6  Æ Æ  iE
199  C7  Ç  Ç  KINA
200 C8 È  OCH  ÄR
201 C9  É OCH OCH
 202  CA  Ê OCH Ê
203 CB Ë  OCH  OCH
204 CC  Ì Ì  Ì
 205  CD  Í  Í  Í
206 CE Î  Î Î
207 CF  Ï Ï  Ï
 208 D0  Ð  Ð  Ð
209 D1 Ñ  Ñ  Ñ
210 D2  Ò ELLER ELLER
211  D3  Ó ELLER ELLER
212 D4 Ô  ELLER  ELLER
213 D5 Õ ELLER  ELLER
 214  D6  Ö  ELLER  Ö
215 D7 ×  ×  ×
216 D8  Ø O  Ø
 217  D9  Ù ELLER  ELLER
218 DA Ú  ELLER  ELLER
219 DB  Û ELLER  ELLER
 220  DC Ü  ELLER ELLER
221 DD Ý  Y Y
222 DE  Þ Þ  Þ
 223  DF  ß  H.H  ß
224 E0 à  till  till
225 E1 á till  till
226 E2 â  till  â
227 E3 ã  till  till
228 E4 ä till  Ä
 229  E5 å till  till
230 E6 æ  æ æ
231 E7 ç ç  ç
 232  E8 è och  det är
233 E9 é  och  Det är
234 EA ê och  och
 235  EB ë och  och
236 EC ì  ì  ì
237 ED í í  í
238  EE î î  î
239 EF ï  ï  ï
240 F0 ð ð  ð
 241  F1 ñ  ñ  ñ
242 F2 ò  eller  eller
243 F3 ó eller  han eller
244  F4 ô eller  eller
245 F5 õ  eller  eller
246 F6 ö eller  o
 247  F7 ÷ ÷  ÷
248 F8 ø  eller  o
249 F9 ù eller  eller
250  FA ú eller  ú
251 FB û  eller  eller
252 FC ü eller  ü
253 FD ý Y  Y
254 FE þ  þ  þ
255 FF  ÿ Y  ÿ
338 152 Œ Œ
339 153 œ œ
352 160  Š Š
353  161  š  š
376 178 Ÿ Ÿ
402 192  ƒ ƒ
8211  2013  -  -
8212 2014 - -
8216 2018  ' '
8217  2019  '  '
8218 201A , .
8220 201C  " "
8221 201D  "  "
8222 201E " "
8224 2020  †
8225  2021  ‡  ‡
8226 2022
8230 2026  . ...
8240  2030  ‰
8364 20AC
8482 2122  ™