реклама
Триптихи

Шаблон за проектиране на триптихи

Ако подготвяте дизайна на триптих, този шаблон със сигурност ще ви бъде полезен, за да ви насочи. В него ще намерите всичко необходимо за избягване на грешки при отпечатването му и най-вече за избягване на плашене и корекции в последния момент, защото е изрязан някакъв текст или изображение, което не сте очаквали.