διαφήμιση
GIMP

Το GIMP λαμβάνει μια σημαντική ενημέρωση με βελτιώσεις στο σχεδιασμό, τη διαχείριση χρωμάτων και άλλα

Το GIMP είναι μια από τις καλύτερες δωρεάν εναλλακτικές λύσεις που πρέπει να είμαστε σε θέση να αντικαταστήσουμε εν μέρει το Adobe Photoshop. Οι οποίες…