διαφήμιση

Timeglider, ένα πρόσθετο για τη δημιουργία χρονολογίου

Τα χρονοδιαγράμματα ή τα χρονοδιαγράμματα είναι αρκετά ενδιαφέροντα για την αναπαράσταση ορισμένων δεδομένων που προφανώς αναφέρονται πάντα σε διαφορετικούς χώρους ...