διαφήμιση
Δομέστικα

Το Domestika Scholarships 2021 προσφέρει 10 υποτροφίες σε όλα τα δημιουργικά που θέλουν να μετατρέψουν το πάθος τους σε μέλλον

Από την Domestika έχουμε λάβει αυτήν την πρωτοβουλία στην οποία θα είμαστε σε θέση να συναντήσουμε καλλιτέχνες της ουσίας και ...