Laura Carro

Son especialista en fotografía, edición de vídeo e animación. Tamén me interesa o traballo de deseño gráfico, así como a xeración de contidos gráficos e audiovisuais, e tamén uso Adobe Audition para editar música, voces e sons. Encántame cooperar, innovar e renovar, por iso sempre estou ao tanto das últimas novidades que xorden arredor do deseño gráfico.