Антонио Л. Карретеро

Мен Графикалык Дизайнермин, Иллюстратор жана Кесиптик Тренермин, Дизайн жана Визуалдык Искусство жана анын социалдык Дизайн, Жарнама сыяктуу башка тармактардагы колдонмолору же толугу менен маданий контекстке жакынмын. Мен дизайн дүйнөсүн кеңири коомчулукка жакындатып, бардык мезгилдердин авангарддык дизайнерлерин жана сүрөтчүлөрүн тааныштырууну жактырам.