Энкарни Аркоя

Жазуучу жана редактор катары, дизайн менин билимимдин бир бөлүгү, анткени чыгармалардын көрүнөө кооз болушу маанилүү. Жарнама жана дизайн боюнча билимимди муктаж болгондор менен бөлүшкөндү жакшы көрөм.