Энкарни Аркоя

Жазуучу жана редактор катары, дизайн менин билимимдин бир бөлүгү, анткени чыгармалардын көрүнөө кооз болушу маанилүү. Жарнама жана дизайн боюнча билимимди муктаж болгондор менен бөлүшкөндү жакшы көрөм.

Энкарни Аркоя 113-жылдын ноябрь айынан бери 2020 макала жазган