Chuyển đổi màu CMYK sang RGB

Chuyển đổi màu từ CMYK sang RGB Đó là một nhiệm vụ mà mỗi nhà thiết kế thường xuyên thực hiện nhiều lần một ngày trong ngày làm việc của họ. Để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, đây là một công cụ đơn giản để chuyển mã từ CMYK sang RGB trong vài giây.

Nếu trái lại bạn muốn chuyển từ RGB sang CMYK, chúng tôi cũng có sẵn một công cụ khác vào đây.