quảng cáo
Mẫu cho Indesign

Mẫu InDesign

Trong các phần trước, chúng tôi đã nói chuyện với bạn về InDesign. Nó không chỉ là một chương trình mà có rất nhiều công cụ khác nhau với ...

Bộ ba

Mẫu để thiết kế bộ ba

Nếu bạn đang chuẩn bị thiết kế một chiếc kiềng ba chân, mẫu này chắc chắn sẽ hữu ích để hướng dẫn bạn. Trong đó, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn cần để tránh lỗi khi in nó và trên hết là để tránh sợ hãi và sửa chữa vào phút cuối vì một số văn bản hoặc hình ảnh mà bạn không mong đợi bị cắt bỏ.