quảng cáo
verde

dải xanh

Có những màu sắc nổi bật với sắc thái dễ chịu của chúng, trên thực tế, trong thế giới thiết kế đồ họa, mỗi màu đại diện cho…