quảng cáo

Hướng dẫn bố cục sách điện tử và tạp chí kỹ thuật số

Vài ngày trước, họ đã hỏi tôi trên trang Facebook của chúng tôi rằng liệu tôi có thể đăng điều gì đó về bố cục sách điện tử và tạp chí kỹ thuật số không. Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu và tôi đã tìm thấy một số hướng dẫn và bài báo về chủ đề bố cục mà tôi hy vọng tất cả các bạn thấy thú vị và Yasna Quiroz, người đã yêu cầu chúng tôi cung cấp những tài nguyên này từ trang Creativos Online trên Facebook.