quảng cáo

CorelDraw X5 di động miễn phí

Một vài tháng trước phiên bản mới của nó đã được ra mắt, Corel Draw X5 và sách hướng dẫn bằng tiếng Tây Ban Nha cho Corel Draw X5 cũng đã được xuất bản và hôm nay nhờ blog của một người bạn, tôi đã tìm thấy phiên bản di động của Corel Draw X5 để tải xuống miễn phí.