Chuyển đổi màu RGB sang màu HEX

Với công cụ trực tuyến đơn giản này, bạn có thể chuyển đổi màu RGB sang HEX chỉ trong vài giây. Chuyển từ hệ RGB sang hệ thập lục phân chưa bao giờ dễ dàng đến thế, bạn chỉ cần viết mã RGB vào ô sau và nhấp vào nút chuyển đổi.

Nếu bạn đang tìm cách thực hiện bước ngược lại, chúng tôi cũng có một công cụ trực tuyến để chuyển màu từ HEX sang RGB.