Chuyển đổi màu HEX sang RGB

Đối với nhiều người dùng, chuyển từ màu HEX sang RGB nó là một công việc thường ngày hàng ngày. Bây giờ bạn có thể chuyển đổi bất kỳ màu Thập lục phân nào tương đương với RGB của nó chỉ trong vài giây.

Chỉ cần nhập màu HEX vào hộp văn bản sau và nhấn nút chuyển đổi. Và bây giờ bạn đã có màu RGB sẵn sàng để sử dụng!

Chúng tôi cũng có một công cụ để giải quyết trường hợp ngược lại, chuyển từ màu RGB sang màu HEX.