Irene Exposito

Từ khi còn nhỏ, tôi đã bị mê hoặc bởi thế giới chữ cái và hình ảnh. Tôi thích đọc tất cả các loại sách và xem phim thuộc nhiều thể loại khác nhau vì chúng cho phép tôi du hành đến những thế giới khác nhau và tìm hiểu về những thực tế khác nhau. Tôi thích tưởng tượng sẽ như thế nào khi sống ở những thời điểm, địa điểm hoặc tình huống khác, đồng thời tạo ra những câu chuyện của riêng mình và sáng tạo ra những nhân vật có tính cách và xung đột thú vị. Vì vậy, tôi quyết định nghiên cứu Khoa học Giáo dục để truyền tình yêu văn hóa của mình đến các thế hệ tương lai và dạy họ đánh giá cao sự đa dạng và tính sáng tạo.