Juan Martinez

Tôi làm biên tập viên và nhà báo về các chủ đề liên quan đến sáng tạo phần mềm và nội dung. Tôi ngày càng quan tâm đến mọi thứ liên quan đến thiết kế web và các công cụ thiết kế đồ họa cũng như việc tạo ra phần hình ảnh bắt mắt và thiết thực cho nội dung được chia sẻ. Tôi phân tích và tham khảo các nguồn khác nhau bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha về việc sử dụng ứng dụng, thủ thuật và thiết kế nói chung, ngoài việc khám phá trong thực tế việc sử dụng các công cụ phần cứng và phần mềm khác nhau cho công việc thiết kế đồ họa. TRONG CreativosOnline Tôi muốn tạo ra một không gian để trao đổi và học hỏi để tiếp tục khám phá thế giới thiết kế và những cơ hội rộng lớn của nó.