Nerea Morcillo

Đối với tôi, thiết kế đồ họa luôn là một công cụ để biến những ý tưởng của bạn thành hiện thực và thúc đẩy chúng. Vì lý do này, tôi đã học thiết kế đồ họa tại Escuela de Arte Superior de Diseño (EASD) ở Castellón de la Plana, và tôi hiện đang làm việc mà tôi thích nhất: thực hiện các dự án liên quan đến nhiếp ảnh và thiết kế đồ họa. Bạn có muốn học cách cải thiện các dự án của mình không? Vì vậy, đừng ngừng đọc các bài viết của tôi.

Nerea Morcillo đã viết 180 bài báo kể từ tháng 2021 năm XNUMX