Lola curiel

Sinh viên ngành Truyền thông và Quan hệ Quốc tế. Trong thời gian theo học, tôi bắt đầu quan tâm đến giao tiếp hình ảnh và thiết kế đồ họa. Biết được các công cụ thiết kế chính đã giúp tôi khai thác khả năng sáng tạo và thể hiện bản thân. Tôi hy vọng có thể chia sẻ với bạn trên blog này đôi điều về những gì tôi đã học được trong những năm qua!