Sergio Ródenas

Năm 16 tuổi, tự học và có một số kinh nghiệm sau lưng, Sergio Ródenas, được biết đến trên mạng là Rodeosystemle, là một thanh niên người Tây Ban Nha có cống hiến là phát triển Ứng dụng web và công việc SEO. Là một người yêu thích các thiết kế web đáp ứng và các ứng dụng trực quan, anh ấy đã đam mê viết mã từ khi còn là một đứa trẻ và hiện đang thông thạo phần lớn các ngôn ngữ được sử dụng trong việc phát triển các Ứng dụng Hệ thống Quản lý Nội dung (CMS) - Web Personal